Wat is het nieuwe werken?

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlanders te weinig autonomie ervaart in hun werk. Dit is schrikbarend aangezien autonomie ontzettend belangrijk is. Autonomie is volgens de zelfbeschikkingstheorie een van de basisbehoeften van de mens. Dit is een wetenschappelijke theorie dat men drie belangrijke basisbehoeftes heeft. De eerste is autonomie, de tweede competentie en de derde is het hebben van sociale relaties. Autonomie ontbreekt momenteel in werkend Nederland, en daarom wordt er hard gewerkt aan het nieuwe werken. Wat is het nieuwe werken precies? Het nieuwe werken is in het kort: werken waar, wanneer en hoe u dat wilt. Het gaat hierbij niet meer om het aantal netto uren dat u aanwezig bent maar om de prestaties en het geleverde werk. Dit is in veel branches goed te implementeren, maar er zijn ook branches waarbij dit een stuk lastiger is. In dit artikel wordt verder ingegaan op het nieuwe werken.

Wat is het nieuwe werken en wat zijn de uitgangspunten

Wat is het nieuwe werken nou eigenlijk en wat zijn de uitgangspunten die hierbij horen? Het draait uiteindelijk om het verhogen van de autonomie op het werk. Dit betekent meer vrijheid in het maken van keuzes en bij het nemen van belangrijke beslissingen. Een goed voorbeeld hiervan is het beslissen of men thuis of op kantoor werk. Ook het zelf bepalen van het aantal pauzes dat iemand neemt en de duur van de pauzes kan hier een onderdeel van zijn. Verder kan u hierbij ook denken aan wel of niet in het weekend werken, eigen werktijden bepalen en minder werken volgens protocollen.

Vergroten van de autonomie

Uit onderzoek is gebleken dat deze punten bijdragen aan de autonomie. Autonomie verhoogt de zelfeffectiviteit. Deze zelfeffectiviteit heeft veel invloed op de werktevredenheid, intrinsieke motivatie en werkstress. Doordat iemand meer vrijheid krijgt en zijn of haar zelfeffectiviteit wordt vergroot, zullen de prestaties vanzelf verbeteren. Dit komt doordat iemand het idee krijgt zelf een bepalende factor te zijn geweest in het resultaat. Dit vergroot het zelfvertrouwen, de werktevredenheid en de intrinsieke motivatie! Uit onderzoek is gebleken dat werkdruk weinig invloed heeft op werkstress, zolang er aan deze voorwaardes wordt voldaan.  Een lagere werkdruk met een lagere autonomie geeft doorgaans meer stress dan een hogere werkdruk in combinatie met een hogere werkautonomie.

De voor- en nadelen van het nieuwe werken

Hierboven hebben we de vraag “wat is het nieuwe werken?” beantwoord. Het nieuwe werken heeft enorm veel voordelen, maar er zitten ook nadelen aan deze werkwijze. Het nieuwe werken zal er in 2020 naar verwachting voor zorgen dat het aantal burn-out ’s sterk afneemt. Echter, kan het aantal conflicten toenemen door een gebrek aan communicatie. Als werknemers meer vrijheid krijgen, moeten er wel duidelijke afspraken komen over de communicatie. Slechte communicatie kan een gevaar vormen voor deze nieuwe manier van werken.

Bedrijven zullen dus gebruik moeten maken van arbeids- en organisatiepsychologen, ervaren managers en HR specialisten. Er moet dus veel gebeuren om het nieuwe werken goed te laten verlopen, daarbij is het voor sommige branches erg moeilijk om gebruik te maken van het nieuwe werken. Wilt u deze werkwijze implementeren binnen uw eigen bedrijf? Dan kan hulp van een specialist erg prettig zijn.

De adviseurs van het Adviesbureau YNNO Utrecht helpen u graag met het veranderen van de werkcultuur in uw organisatie.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply