Hoe de bewegwijzering voor het industrieterrein geregeld wordt

In ons land is geen sprake van een en dezelfde wijze van bewegwijzering, en dus is de bewegwijzering voor het industrieterrein anders dan die in openbare gebouwen en anders dan op het fietspad en de snelweg. Alleen nog in het type weg wordt onderscheid gemaakt als het gaat om bewegwijzering. Hoewel iedereen tegenwoordig moeiteloos naar de plek van bestemming genavigeerd wordt en de bewegwijzering industrieterrein dus meer een bevestigende rol speelt – ‘ik ben op de goede weg’-  is bewegwijzering industrieterrein erg belangrijk voor het imago van zowel bedrijf als industrieterrein zelf.

Gemeenten hanteren allemaal hun eigen richtlijnen

Er zijn geen eensluidende regels als het gaat om bewegwijzering industrieterrein die gelden voor alle gemeenten in Nederland. De gemeenten hebben zelf allemaal hun eigen richtlijnen, maar gebruiken de uitgangspunten van de coördinerende Nationale Bewegwijzeringsdienst als kapstok. Voor gemeenten is het vaak belangrijk dat er sprake is van een logisch en samenhangend geheel van bewegwijzeringsborden.

Uniformiteit, leesbaarheid en veiligheid zijn belangrijke facetten wat betreft bewegwijzering

De Nationale bewegwijzeringsdienst heeft in navolging van eerder de ANWB en Rijkswaterstaat de wettelijke taak bewegwijzering te ontwerpen en een bewegwijzeringsplan op te stellen.  Uniformiteit, zeker de verkeersveiligheid, goede leesbaarheid van de wegwijzers en actuele en relevante informatie zijn belangrijke aspecten als er gesproken wordt over bewegwijzering industrieterrein. De gemeenten bepalen dus zelf hoe de regelgeving er precies uitziet, en die regelgeving kan er per gemeente anders uitzien.

Vanaf 900 meter voor de afrit naar het industrieterrein

In feite is bewegwijzering industrieterrein niets meer of minder dan het te hulp schieten van ter plaatse onbekende weggebruikers om op veilige wijze de weg naar het industrieterrein te vinden. De bewegwijzering moet bijdragen aan een grotere veiligheid op de weg en moet nadrukkelijk navigeren en manoeuvreren mogelijk maken. De verkeersafwikkeling rondom het industrieterrein moet snel en veilig zijn; en daar helpen de juiste wegwijzers nadrukkelijk bij. Vaak wordt bewegwijzering industrieterrein 900 meter voor de afrit toegepast. Er mag overigens nooit te veel informatie op de borden worden gegeven. Dit kan alleen maar leiden tot afleiding en zal zeker niet bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid.

Verwijsborden industrieterrein losgekoppeld van borden met geografische aanduiding

Ondertussen zijn verwijsborden voor het industrieterrein nadrukkelijk losgekoppeld van borden met een puur geografische bestemming. Hoewel er dus wel degelijk landelijke richtlijnen zijn, zijn die te summier om als dé leidende richtlijn aan te merken. Gemeenten mogen dus voor het overgrote deel zelf aangeven hoe zij de bewegwijzering in hun gemeente zien. De regels die wel opgesteld zijn op landelijk niveau, dienen uiteraard wel als uitgangspunt voor bewegwijzering industrieterrein in elke gemeente. Gemeenten verwijzen nou eenmaal graag door, zeker als bepaalde zaken niet toegestaan zijn.

Bij bewegwijzering voor het industrieterrein is actuele en relevante informatie van belang

Hoe dan ook bij bewegwijzering industrieterrein staat het geven van de juiste en actuele informatie en de verkeersveiligheid altijd voorop. Hoewel de meeste mensen al ver voor de reis en door behulp van navigatie altijd de plek van bestemming bereiken, zijn wegwijzers voor het industrieterrein nog steeds zeer gewenst voor de naamsbekendheid en het imago van bedrijf en industrieterrein.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply