Slim omgaan met energie in de metaalbewerkingssector

Voor ‘ons’ als metaalbewerkers in de metaalbewerkingssector, zijn er veel erg grote kostenposten. Materiaal, huur van je fabriek of fabrieken, personeel, veiligheid en energie. Deze kostenposten maken het voor veel van de bedrijven die bij ons aangesloten zijn, moeilijk om het hoofd boven water te houden. Zij hebben moeite om de kosten te beheersen als de vraag naar hun producten kleiner wordt. Grotendeels heeft dit te maken met de mate waarin een bepaald bedrijf flexibel is. Een goed voorbeeld van een metaalbewerker in de kop van Noord-Holland, hij was bloeiend en groeiend voor de crisis, maar toen de vraag afnam was er maar weinig over van het florerende bedrijf. Tót dat hij overstapte naar een Energieleverancier in Amsterdam. Deze leverancier van groene stroom werd aantrekkelijker toen de vraag naar producten afnam. De leverancier was flexibeler en dat is goud waard in deze periode.

Zorg dat je flexibel bent met je stroomvoorziening

Door geen contracten af te kopen, maar ze gewoon flexibel te houden, is het vaak makkelijker om de kas stromen in orde te houden. Als je over genoeg liquide middelen beschikt om wel een contract af te kopen, kan dat in sommige gevallen goedkoper zijn, maar let er wel op dat je dan in jaren dat het minder gaat met de economie, je vaak naast de pot pist. Daar komt bij dat de grote energieleveranciers vaak vrij goed zicht hebben op de ontwikkelingen in de conjunctuur van de economie en bovendien zicht hebben op de ontwikkelingen van de energieprijzen.

Flexibiliteit de sleutel tot succes

Niet alleen in de stroom- en energievoorziening is flexibiliteit van levensbelang, maar ook in je personeels- en materiaalvoorziening. Door een flexibele kring van werknemers om de vaste kern te bouwen, kun je afschalen als de vraag even wat minder is. Ook in de materiaalvoorziening is dit van toepassing. Kijk je automatische inkoop nog eens door en pas dit eventueel aan op de huidige stand van zaken.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply